Några nytagna foton av vårt nya Stora torg som snart står klart för invigning även om den festliga invigningen inte kommer att ske förrän nästa år p.g.a. pandemin.